Video & Review

Video ของ Frostech

วีดีโอการใช้งาน และการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของร่มกันแดดรถยนต์ Frostech

รีวิวการใช้งานร่มรถ Frostech

Frostech ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ส่งภาพรีวิวสวยๆมาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Frostech

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดปกติ (S) ใช้กับกระบะแคป

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดปกติ (S) ใช้กับ รถเก๋ง และ กระบะ 4 ประตู

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดใหญ่ (L) ใช้กับ รถกระบะ 4 ประตู

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดใหญ่ (L) ใช้กับ รถเก๋ง

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดใหญ่ (L) ใช้กับ รถ SUV และ รถตู้

รีวิวร่มรถ รุ่น Manual ขนาดใหญ่ (L) ใช้กับ รถ SUV และ รถตู้

รีวิวร่มรถ รุ่น Semi-Auto Pro และ Automatic Pro Black Carbon